Klinik for Incestterapi

Velkommen til Klinik for Incestterapi

Med udgangspunkt i mange års erfaring i arbejde med voksne, der har været udsat for incest/seksuelle overgreb i barndom eller ungdom har Lone Lyager og Jette Lyager sammen udviklet klinikken.

Vi tilbyder individuel terapi med voksne seksuelt misbrugte mænd og kvinder, samt deres pårørende. Desuden henvender vi os til mennesker, der i voksenalderen har været udsat for seksualiseret vold eller krænkelser som f.eks. voldtægt eller sexchikane. Vi tilbyder ligeledes supervision og undervisning om senfølger af seksuelt misbrug til professionelle f.eks. indenfor sundheds- og socialsektoren.