Klinik for Incestterapi

Hvem er vi?

Vi har begge en længerevarende psykoterapeutisk uddannelse med speciale i analyse og behandling af seksuelle overgreb. Vi har løbende ajourført vores viden på området gennem kurser og efteruddannelser og færdiggjorde i 2007 uddannelsen som Somatic Expeiencing Practitioner-en uddannelse i metoder til behandling af følger efter kriser, chok og traumer. (se www.traumeheling.com)

Vi har begge i en længere årrække været ansat som socialrådgivere og psykoterapeuter i det tidligere Støttecenter mod incest. Fra 3003 til 2013 som ledere af centret. Igennem vores mangeårige arbejde med voksne mænd og kvinder der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb har vi erhvervet et bredt kendskab til de senfølger som voksne misbrugte kæmper med.

Vi har i Støttecentret medvirket til udvikling af særlige metoder i arbejdet med seksuelt misbrugte voksne og deres pårørende. Ikke mindst har vi været pionerer i arbejdet med seksuelt misbrugte mænd. I 2005 udgav vi bogen ”At bestige bjerge. Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd”. Bogen blev genudgivet i foråret 2015 gennem Klims Forlag

Vi er hyppige undervisere i emner inden for senfølger efter seksuelt misbrug i offentlige og private institutioner, læreanstalter og psykoterapeutiske uddannelser. Vi er begge medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening (se www.psykoterapeutforeningen.dk)

CV for Lone Lyager

CV for Jette Lyager