Klinik for Incestterapi

Pårørende

Når de pårørende får kendskab til at en af deres nære har været udsat for seksuelle overgreb vækker det stærke følelser i dem. Hver for sig, og måske senere sammen, må de i gang med at “skrive deres familiehistorie om”. De pårørende udgør her “de skjulte ofre”. Det kan være forældre, søskende, andre nærtstående familiemedlemmer eller partneren til den seksuelt misbrugte mand eller kvinde. Skjulte, fordi hverken omverdenen eller dem selv giver “plads” eller “lov” til at også de behøver hjælp til at udrede,forstå og håndtere de meget smertefulde og ofte meget ambivalente følelser, der følger i kølvandet på at hemmeligheden brydes. Ikke sjældent fortæller andre søskende at også de blev misbrugt.

Den tilsyneladende familieidyl bliver med et slået i stykker. Alle indblandede føler sig hjælpeløse og alle har brug for hjælp. Som regel kan de enkelte familiemedlemmer ikke hjælpe hinanden særlig godt i denne tidlige fase fordi alle kan være “forskellige steder” i deres forståelse og evne til at tage den smertefulde virkelighed ind.

Terapi kan forebygge varige brud

Når de enkelte familiemedlemmer får mulighed for at udtrykke deres følelser til én som de ikke står i afhængighedsforhold til, kan det understøtte den enkeltes egne ressourcer og dermed forebygge varige brud mellem familiemedlemmerne, en fastlåsning eller en destruktiv udvikling i samspillet i familien.

Gengivelse af denne tekst forudsætter vores tilladelse.